Woordvoerder:

  • Cultuur
  • Wonen
  • Vastgoed (inclusief onderwijshuisvesting).
  • Ruimtelijke ordening (Omgevingsvisie).
  • Grote infrastructurele projecten (ontsluiting, A58, spooruitzetting).
  • Beheer openbare ruimte (groen/grijs/water).
  • Biodiversiteit en dierenwelzijn