Gewoon regelen.

Als gemeenteraadslid zet ik mijzelf natuurlijk in de breedste zin van het woord in om Roosendaal en haar dorpen nog beter te maken. Toch heb ik rond de gemeenteraadsverkiezingen een aantal persoonlijke speerpunten geformuleerd. Dat zijn de volgende:


Goed en betaalbaar wonen voor elke Roosendaler.

De woningnood is ongekend hoog en dat moet opgelost worden! Onze gemeente moet genoeg woningen krijgen om elke Roosendaler een thuis te geven. Van de student aan de Associate degrees Academie die een kamer wil huren of  de jonge starters die samen voor hun eerste koophuis willen gaan. We willen natuurlijk ook goede woningen realiseren voor gezinnen en senioren die op zoek willen naar een nieuwe stek binnen de gemeente. Kortom: we zullen onze mouwen moeten opstropen om de uitdagingen op de woningmarkt op te lossen. Daarom sta ik voor:

 • Meer aanbod voor starters en studenten en het behoud van de starterslening. Voor studenten moeten we daarnaast de komst van complexen voor kamerbewoning stimuleren. 
 • Een gemeente die actief aan de slag gaat om woningbouw te stimuleren door het aankopen van gronden en deze verder te ontwikkelen.
 • Het realiseren van zo'n 4.500 woningen tot 2040. Nieuwbouw laten we zoveel mogelijk plaatsvinden in bestaand stedelijk gebied (inbreiding), zoals in de binnenstad en Stadsoevers. Daarnaast moeten we ook woningen gaan realiseren buiten de bebouwde kom, uiteraard met respect voor de omgeving.

Veiligheid als een vanzelfsprekendheid.

Of je nou naar huis fietst na een avondje stappen op de Markt, je later op de avond nog een rondje gaat wandelen door de Kortendijk óf je huis achterlaat voor een welverdiende vakantie: veiligheid zou altijd een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Nog meer dan die feitelijke veiligheid moet je ook het gevoel krijgen dat je ook daadwerkelijk veilig bent. Daarin doen we geen concessies! Daarom sta ik voor: 

 • Een preventieve aanpak van overlast en criminaliteit waar mogelijk en repressie waar noodzakelijk (lik op stuk beleid).
 • Een Roosendaal waar iedereen veilig zichzelf kan zijn. Discriminatie, racisme en geweld pakken we met lik-op-stukbeleid keihard aan. Daarnaast moet er een ferme aanpak van (seksuele) intimidatie komen. Op gemeentelijk niveau moet hiertegen een stevig beleid ontwikkeld worden.
 • Een politie die altijd ingrijpt als mensen de regels overtreden of overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt en overlastgevers zetten we sneller uit huis.

Meer groen in de wijken en dorpen, schoon en onderhouden.

Een groene omgeving heeft een positief effect op de gezondheid van bewoners en bezoekers en draagt bij aan een hoger woongenot. Daar valt in Roosendaal nog best wat te halen. Tegelijkertijd is het zaak om de bestaande groenvoorzieningen in wijk en dorpen te koesteren en onderhouden. Roosendaal moet een nette,  schone en opgeruimde gemeente zijn. Daarom sta ik voor: 

 • Het aanpakken van hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast en het snel herstellen van vernielingen. De kosten hiervan worden verhaald op de veroorzaker.
 • Het realiseren van meer groene plekken met bomen en planten binnen onze gemeente. We streven naar minder stenen en meer groen. Dit bevordert de biodiversiteit, gaat klimaatstress tegen en helpt in de bestrijding van wateroverlast. Maar bovenal: groen geeft kleur en verbindt.
 • Het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven van  bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden.

Een binnenstad om trots op te zijn en te kunnen blijven.
De binnenstad moet een mooie en bruisende ontmoetingsplaats zijn voor bewoners, (winkelende) dagrecreanten, zakelijke bezoekers en onze ondernemers. Kortom: ons centrum als een aantrekkelijke plek waar tal van functies samenkomen, elkaar aanvullen en versterken. Daarom sta ik voor:

 • Het bestrijden van leegstand in het centrum. Dit door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Daarnaast moet er in de binnenstad een doordachte transformatie plaats gaan vinden met hergebruik van bestaande panden naar bijvoorbeeld een woonfunctie.
 • Het creëren van een prachtige entree van onze stad. Het stationsgebied krijgt een stevige opknapbeurt, met een afgewogen combinatie van verkeers-, woon- en economische functies. Het stationsplein dient een facelift te krijgen met een oplossing voor het stallen van fietsen.
 • Het beter faciliteren van centrumbewoners door een centrumbuurthuis en speelfaciliteiten in de binnenstad.

Een Bruisend Roosendaal voor jong en oud.

Een dagje shoppen bij Designer Outlet Roosendaal, een potje voetballen bij een van de voetbalclubs of helemaal uit je dak gaan tijdens een van de evenementen die onze gemeente rijk is. Het kan allemaal in Roosendaal, we hebben iedereen wat te bieden. Op het gebied van sport en recreatie heeft Roosendaal de afgelopen jaren mooie ontwikkelingen doorgemaakt en dat moeten we de komende jaren verder uitbouwen. Daarom sta ik voor:

 • Het stimuleren van het binnenhalen van meer grote sportevenementen en festivals.
 • Het financieel bijdragen aan het sporten van kinderen als hun ouders dit niet zelf kunnen betalen
 • Het steunen van jongeren en 'young professionals' die graag organiseren en daarmee met nieuwe evenementen Roosendaal op de kaart willen zetten.